Danh sách điểm chuẩn trung cấp công an nhân dân mới nhất năm 2017

Điểm chuẩn trung cấp công an nhân dân mới nhất năm 2017. Hôm qua ngày 20/09 chính thức Tổng cục chính trị CAND đã duyệt điểm chuẩn trung cấp của các trường Công an Nhân Dân năm 2017. Dưới đây là danh sách điểm chuẩn trung cấp các trường CAND 2017

https://docs.google.com/forms/d/1tFUP-G0EercMXjVVBk5sGb5ToYVSjudlX13upxLeojk

Danh sách điểm chuẩn trung cấp công an nhân dân mới nhất năm 2016

Danh sách điểm chuẩn trung cấp công an nhân dân mới nhất năm 2016

 

Trường cao đẳng Y Khoa Phạm Ngọc Thạch tổng hợp.

Hỗ trợ trực tuyến 24/07

096.152.9898

093.351.9898

ĐĂNG KÝ XÉT TUYỂN TRỰC TUYẾN

Thông tin cá nhân
===

Trình độ hiện tại
===

Thông tin xét tuyển
===

Tuyển sinh 2018