Mẫu Phiếu Đăng Ký xét tuyển thẳng ĐH,CĐ( Đại Học, Cao đẳng) 2017

Mẫu Phiếu Đăng Ký xét tuyển thẳng ĐH,CĐ( Đại Học, Cao đẳng) 2017 dành cho những bạn thi olymlic, những bạn học sinh giỏi, những bạn ở vùng dân tộc, những bạn gia đình khó khăn được các trường xét tuyển theo quy định của bộ GD&ĐT trong năm 2017. Mẫu Phiết đăng ký xét tuyển CĐ,ĐH này các em nhớ Download về và in ra nhé!

https://docs.google.com/forms/d/1tFUP-G0EercMXjVVBk5sGb5ToYVSjudlX13upxLeojk

Bản phiếu đăng ký xét tuyển thẳng vào CĐ, ĐH ( Cao đẳng , Đại Học 2017

Mẫu Phiếu Đăng Ký xét tuyển thẳng ĐH,CĐ( Đại Học, Cao đẳng) 2017

Đối với các đối tượng được xét tuyển thẳng vào trường các em có thể xem các thông tin cụ thể của từng phụ lục ở ở bên dưới đây về xét tuyển thẳng vào CĐ,ĐH 2017 như sau:

https://docs.google.com/forms/d/1tFUP-G0EercMXjVVBk5sGb5ToYVSjudlX13upxLeojk

PHỤ LỤC 3
PHIẾU ĐĂNG KÝ XÉT TUYỂN THẲNG VÀO ĐẠI HỌC, CAO ĐẲNG NĂM 2017
(Kèm theo công văn số: 603/BGDĐT-GDĐH ngày 17/02/2017 của Bộ Giáo dục và Đào tạo)

 BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

-------------

PHIẾU ĐĂNG KÝ XÉT TUYỂN THẲNG
VÀO ĐẠI HỌC, CAO ĐẲNG NĂM 2017

(Sử dụng cho thí sinh thuộc diện xét tuyển thẳng theo quy định tại các điểm a, b, c, d, đ, e,
Khoản 2, Điều 7, Quy chế tuyển sinh)

Ảnh 4x6

1. Họ và tên thí sinh (Viết đúng như giấy khai sinh bằng chữ in hoa có dấu)

....................................................................Giới tính (nữ ghi 1, nam ghi 0) .............

2. Ngày, tháng và 2 số cuối của năm sinh .................................................................

(Nếu ngày và tháng sinh nhỏ hơn 10 thì ghi số 0 vào ô đầu)

3. Số CMND (như hồ sơ đăng ký dự thi) ...................................................................

4. Số báo danh (trong Kỳ thi THPT Quốc gia) ............................................................

5.Điện thoại (như hồ sơ đăng ký dự thi): ..................................... Email: ..................

6.Nơi sinh ( tỉnh, thành phố): ...................................................................................

7.Năm tốt nghiệp THPT ..........................................................................................

8. Năm đoạt giải: ....................................................................................................

9. Môn đoạt giải, loại giải, huy chương

Môn đoạt giải ..................................... Loại giải, loại huy chương ..............................

10. Trong đội tuyển Olympic khu vực và quốc tế năm 2017 môn:...................................

11. Đăng ký xét tuyển thẳng vào trường/ngành học:

Số TT Mã trường
(chữ in hoa)
Mã ngành/Nhóm ngành Tên ngành/Nhóm
ngành
1      
2      
3      
4      

12. Địa chỉ báo tin: ........................................................................................................

Tôi xin cam đoan những lời khai trên là đúng sự thật. Nếu sai tôi xin hoàn toàn chịu trách nhiệm.

Xác nhận thí sinh khai hồ sơ này là học sinh lớp 12 trường............................ đã khai đúng sự thật.

Ngày.......... tháng........ năm 2017

Hiệu trưởng
(Ký tên, đóng dấu)

Ngày....... tháng........ năm 2017

Chữ ký của thí sinh

PHỤ LỤC 4
PHIẾU ĐĂNG KÝ XÉT TUYỂN THẲNG VÀO ĐẠI HỌC, CAO ĐẲNG NĂM 2017
(Kèm theo công văn số: 603/BGDĐT-GDĐH ngày 17/02/2017 của Bộ Giáo dục và Đào tạo)

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
--------
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

PHIẾU ĐĂNG KÝ XÉT TUYỂN THẲNG
VÀO ĐẠI HỌC, CAO ĐẲNG NĂM 2017

(Sử dụng cho thí sinh thuộc diện xét tuyển thẳng theo quy định tại điểm i, Khoản 2, Điều 7, Quy chế tuyển sinh)

Ảnh 4x6

1. Họ và tên thí sinh (Viết đúng như giấy khai sinh bằng chữ in hoa có dấu)

....................................................................Giới tính (nữ ghi 1, nam ghi 0) .............

2. Ngày, tháng và 2 số cuối của năm sinh .................................................................

(Nếu ngày và tháng sinh nhỏ hơn 10 thì ghi số 0 vào ô đầu)

3. Số CMND (như hồ sơ đăng ký dự thi) ...................................................................

4. Số báo danh (trong Kỳ thi THPT Quốc gia) ............................................................

5. Điện thoại (như hồ sơ đăng ký dự thi): ................. Email: ......................................

6. Hộ khẩu thường trú(Ghi rõ xã, huyện, tỉnh) ............................................................

7.Dân tộc: ..............................................................................................................

8. Nơi học THPT hoặc tương đương:

- Năm lớp 10: .........................................................................................................

- Năm lớp 11: .........................................................................................................

- Năm lớp 12: .........................................................................................................

9. Năm tốt nghiệp THPT: .........................................................................................

10. Học lực: Năm lớp 10: ...........; Năm lớp 11: ...........; Năm lớp 12: ...........;

11. Đăng ký xét tuyển thẳng vào trường/ngành học:

Số TT Mã trường
(chữ in hoa)
Mã ngành/Nhóm ngành Tên ngành/Nhóm ngành
1      
2      
3      
4      

12. Địa chỉ báo tin:...................................................................................................

Tôi xin cam đoan những lời khai trên là đúng sự thật. Nếu sai tôi hoàn toàn chịu trách nhiệm.

Xác nhận thí sinh khai hồ sơ này là học sinh lớp 12 trường........................................ đã khai đúng sự thật.

Ngày.......... tháng........ năm 2017

Hiệu trưởng
(Ký tên, đóng dấu)

Ngày....... tháng........ năm 2017

Chữ ký của thí sinh

Hỗ trợ trực tuyến 24/07

096.152.9898

093.351.9898

ĐĂNG KÝ XÉT TUYỂN TRỰC TUYẾN

Thông tin cá nhân
===

Trình độ hiện tại
===

Thông tin xét tuyển
===

Tuyển sinh 2018