82 câu trắc nghiệm phần lượng giác ôn thi tốt nghiệp THPT 2017

82 câu trắc nghiệm phần lượng giác ôn thi tốt nghiệp THPT 2017 có full file download được các thầy cô khoa Cao đẳng Dược Hà Nội trường cao đẳng Y Khoa Phạm Ngọc Thạch gửi đến các thí sinh trong cả nước chuẩn bị ôn tập và rèn luyện cho tốt, 82 câu hỏi này giúp các em làm quen tốt với kiến thức chuyên về lượng giác.

https://docs.google.com/forms/d/1tFUP-G0EercMXjVVBk5sGb5ToYVSjudlX13upxLeojk

82 Câu hỏi  trắc nghiệm chuyên lượng giác được Cao đẳng Dược Hà Nội sưu tầm:

Câu 1: Chọn đáp án đúng trong các câu sau:

(A) sin2x + cos23x = 1   (B) sin2x + cos2x = 1   (C) sin22x + cos22x = 1  (D) sin2x - cos2x = -1

Câu 2: Chọn đáp án đúng trong các câu sau:

82 câu trắc nghiệm chuyên đề lượng giác

Câu 3: Chọn đáp án đúng trong các câu sau:

82 câu trắc nghiệm chuyên đề lượng giác

Câu 4: Chọn đáp án đúng trong các câu sau:

(A) sin2x = (sinx)2      (B) sin2x = sinx2        (C) sinx2 = (sinx)2        (D) sinx2 = sin.x2

Câu 5: Chọn đáp án đúng trong các câu sau:

(A) cos2x = cosx2     (B) cos2x = (cosx)2     (C) cos3x = 3cosx       (D) cos3x = 3cosx - 4cos3x

Câu 6: Chọn đáp án đúng trong các câu sau:

(A) sinx ∈ [-1;1]        (B) sinx ∈ R                (C) sinx ∈ [0;1]            (D) sinx ∈ [0;π]

Câu 7: Chọn đáp án đúng trong các câu sau:

(A) tanx ∈ [-1;1]       (B) tanx ∈ [0;1]            (C) tanx ∈ R                (D) cotx ∈ [-1;1]

Câu 8: Chọn đáp án đúng trong các câu sau:

(A) sin(a + b) = sina + sinb                         (B) sin(a + b) = sina.sinb + cosa.cosb

(C) sin(a + b) = sina.cosb - cosa.sinb          (D) sin(a + b) = sina.cosb + cosa.sinb

Câu 9: Chọn đáp án đúng trong các câu sau:

(A) cos(a + b) = cosa + cosb                     (B) cos(a + b) = cosa.cosb - sinq.sinb

(C) cos(a + b) = cosa.cosb + sina.sinb       (D) cos(a + b) = sina.cosb + cosa.sinb

Câu 10: Chọn đáp án đúng trong các câu sau:

82 câu trắc nghiệm chuyên đề lượng giác

Câu 11: Chọn đáp án đúng trong các câu sau:

(A) sin(2a) = 2.sina                             (B) cos2a = 1 - 2cos2a

(C) cos3a = 3cosa - 4cos3a                 (D) sin(2a) = 2.sina.cosa

Câu 12: Chọn đáp án đúng trong các câu sau:

82 câu trắc nghiệm chuyên đề lượng giác

Câu 13: Chọn đáp án sai trong các câu sau:

82 câu trắc nghiệm chuyên đề lượng giác

Câu 14: Chọn đáp án đúng trong các câu sau với y có đơn vị là radian:

82 câu trắc nghiệm chuyên đề lượng giác
82 câu trắc nghiệm chuyên đề lượng giác

Câu 15: Chọn đáp án đúng trong các câu sau với y có đơn vị là radian:

82 câu trắc nghiệm chuyên đề lượng giác

(Còn tiếp)

Download full file 85 câu hỏi : https://drive.google.com/file/d/0B2Av2r2Bj7JeenU5bkJ2aC1RbjQ/view

Hỗ trợ trực tuyến 24/07

096.152.9898

093.351.9898

ĐĂNG KÝ XÉT TUYỂN TRỰC TUYẾN

Thông tin cá nhân
===

Trình độ hiện tại
===

Thông tin xét tuyển
===

Tuyển sinh 2018