Bộ đề thi thử Môn Toán của trường THPT Ngô Gia Tự Vĩnh Phúc

Bộ đề thi thử Môn Toán của trường THPT Ngô Gia Tự Vĩnh Phúc 2017. Được tổng hợp từ Website: Caodangduochanoi.vn biên tập và gửi tới các thầy cô và các em bộ đề thi hay nhất giúp các em có thể tham khảo. Bộ đề thi lần này của trường được đánh giá rất cao so với 2 bộ đề thi thử lần trước.

https://docs.google.com/forms/d/1tFUP-G0EercMXjVVBk5sGb5ToYVSjudlX13upxLeojk

Cao đẳng Dược Hà Nội xét tuyển học bạ THPT 2017 gửi tới các em bộ đề thi thử Môn Toán của trường THPT Ngô Gia Tự Vĩnh Phúc

Bộ đề thi thử Môn Toán của trường THPT Ngô Gia Tự Vĩnh Phúc

Bộ đề thi thử Môn Toán của trường THPT Ngô Gia Tự Vĩnh Phúc

Bộ đề thi thử Môn Toán của trường THPT Ngô Gia Tự Vĩnh Phúc

Bộ đề thi thử Môn Toán của trường THPT Ngô Gia Tự Vĩnh Phúc

Bộ đề thi thử Môn Toán của trường THPT Ngô Gia Tự Vĩnh Phúc

Đáp đề thi Môn Toán của trường THPT Ngô gia Tự Vĩnh Phúc 2017

1

C

11

D

21

D

31

A

41

D

2

C

12

A

22

C

32

C

42

A

3

B

13

B

23

D

33

A

43

D

4

A

14

A

24

C

34

B

44

C

5

D

15

B

25

C

35

D

45

A

6

A

16

A

26

B

36

A

46

D

7

B

17

C

27

C

37

A

47

C

8

C

18

B

28

B

38

A

48

D

9

B

19

A

29

B

39

D

49

B

10

B

20

D

30

D

40

C

50

A

 
Hỗ trợ trực tuyến 24/07

096.152.9898

093.351.9898

ĐĂNG KÝ XÉT TUYỂN TRỰC TUYẾN

Thông tin cá nhân
===

Trình độ hiện tại
===

Thông tin xét tuyển
===

Tuyển sinh 2018