Chỉ tiêu tuyển sinh Cao đẳng Thương mại và Du lịch

Chỉ tiêu tuyển sinh Cao đẳng Thương mại và Du lịch 2017? Trường đào tạo những ngành gì?

https://docs.google.com/forms/d/1tFUP-G0EercMXjVVBk5sGb5ToYVSjudlX13upxLeojk

Trường Cao đẳng Thương Mại và Du Lịch Hà Nội đào tạo những sau đây:

 • Đào tạo Quản trị Khách sạn
 • Đào tạo Quản trị dịch vụ và du lịch lữ hành
 • Đào tạo Quản trị nhà hàng
 • Đào tạo Việt Nam Học
 • Đào tạo Quản trị kinh doanh
 • Đào tạo kế toán
 • Đào tạo kỹ thuật chế biết món ăn
 • Đào tạo Nghiệp vụ nhà hàng khách sạn
 • Đào tạo hướng dẫn du lịch
 • Đào tạo kinh doanh xuất nhập khẩu
 • Đào tạo kinh doanh xăng giàu và khí đốt
 • Đào tạo quản lý doanh nghiệp
 • Đào tạo kỹ năng xăng dầu
 • Đào tạo kế toán doanh nghiệp

II. Thông tin tuyển sinh:

Chỉ tiêu tuyển sinh Cao đẳng Thương mại và Du lịch

Hỗ trợ trực tuyến 24/07

096.152.9898

093.351.9898

ĐĂNG KÝ XÉT TUYỂN TRỰC TUYẾN

Thông tin cá nhân
===

Trình độ hiện tại
===

Thông tin xét tuyển
===

Tuyển sinh 2018