Chỉ tiêu tuyển sinh Trường Học Viện Ngân Hàng Hà Nội

Trường Đại Học Ngân Hàng(mã trường NHH) tuyển sinh năm 2017 cả Hệ Đại Học và CĐ. Ngoài ra Trường Mở rộng thêm 2 chi nhanh ở Phú Yên và Bắc Ninh. Vậy Trường năm nay đào tạo những ngành gì, Điều kiện xét tuyển như thế nào?

https://docs.google.com/forms/d/1tFUP-G0EercMXjVVBk5sGb5ToYVSjudlX13upxLeojk

Trường đào tạo Các Ngành gì trong năm 2017

Ngành đào tạo tại Học Viện Ngân Hàng

 • Ngành đào tạo Quản trị kinh doanh
 • Ngành đào tạo Tài chính- Ngân hàng
 • Ngành đào tạo Kế toán- Kiểm toán
 • Ngành đào tạo Hệ thống thông tin quản lý
 • Ngành đào tạo Kinh doanh Quốc tế
 • Ngành đào tạo Luật Kinh tế
 • Ngành đào tạo Ngôn ngữ Anh
 • Ngành đào tạo Quản trị kinh doanh CityU (USA)
 • Ngành đào tạo Quản lý Tài chính- Kế toán Sunderland (UK)

Ngành Đào tạo tại Phú Yên

 • Ngành đào tạo Tài chính- Ngân hàng
 • Ngành đào tạo Kế toán- Kiểm toán

Ngành đào tạo tại Bắc Ninh

 • Ngành đào tạo Tài chính- Ngân hàng
 • Ngành đào tạo Kế toán- Kiểm toán

Điều Kiện xét tuyển vào Đại Học Ngân Hàng năm 2017 như thế nào?

Năm 2017 theo chỉ tiêu của bộ vì thế mà  trường xét tuyển theo quy chế tuyển sinh của bộ theo các điều kiện và tiêu chí như sau 

 • Tốt nghiệp THPT và Bổ Túc THPT
 • Có điểm thi THPT lớn hơn điểm sàn quy định của bộ

Thông tin chỉ tiêu tuyển sinh vào Trường Học Viện Ngân Hàng năm 2017

Chỉ tiêu tuyển sinh Trường Học Viện Ngân Hàng Hà Nội

Chỉ tiêu tuyển sinh Trường Học Viện Ngân Hàng Hà Nội

 Nguồn: Trường Cao đẳng Y Khoa Phạm Ngọc Thạch

Hỗ trợ trực tuyến 24/07

096.152.9898

093.351.9898

ĐĂNG KÝ XÉT TUYỂN TRỰC TUYẾN

Thông tin cá nhân
===

Trình độ hiện tại
===

Thông tin xét tuyển
===

Tuyển sinh 2018