Chỉ tiêu tuyển sinh trường Lao Động và Xã Hội TPHCM 2017

Chỉ tiêu tuyển sinh trường Lao Động và Xã Hội 2017 như thế nào? Đối tượng tuyển sinh, điều kiện xét tuyển như thế nào? Trường đào tạo những ngành nghề gì?

https://docs.google.com/forms/d/1tFUP-G0EercMXjVVBk5sGb5ToYVSjudlX13upxLeojk

Chỉ tiêu tuyển sinh trường Lao Động và Xã Hội TPHCM 2017

Đối hệ ĐH năm 2017 trường đào tạo các Ngành nghề như sau đây

  • Ngành quản trị kinh doanh : 200 chỉ tiêu
  • Ngành quản trị nhân lực: 300 chỉ tiêu
  • Ngành bảo hiểm: 100 chỉ tiêu
  • Ngành công tác xã hội: 300 chỉ tiêu
  • Ngành kế toán: 200 chỉ tiêu

Điều kiện xét tuyển vào trường LĐ Xã Hội TPHCM 2017

  • Các thí sinh phải đảm bảo tốt nghiệp THPT
  • Các thí sinh có mức trên điểm sàn theo quy định của bộ GD&ĐT quy định
  • và mức điểm TB các môn từ 6.0 trở lên theo quy định của bộ

Thông tin chỉ tiêu tuyển sinh vào ĐH LĐ Xã Hội TPHCM chi tiết cho từng ngành và từng môn xét tuyển bên đưới đây

Chỉ tiêu tuyển sinh trường Lao Động và Xã Hội 2017

Hỗ trợ trực tuyến 24/07

096.152.9898

093.351.9898

ĐĂNG KÝ XÉT TUYỂN TRỰC TUYẾN

Thông tin cá nhân
===

Trình độ hiện tại
===

Thông tin xét tuyển
===

Tuyển sinh 2018