Chỉ tiêu và phương án tuyển sinh đào tạo Thạc Sĩ Đại Học Mỏ Địa Chất

Chỉ tiêu và phương án tuyển sinh đào tạo Thạc Sỹ Đại Học Mỏ Địa Chất năm 2017 cho các ngành như sau:

https://docs.google.com/forms/d/1tFUP-G0EercMXjVVBk5sGb5ToYVSjudlX13upxLeojk

Các Ngành đào tạo Thạc Sĩ trong năm 2017 như:

 • Ngành đào tạo Kỹ thuật địa chất
 • Ngành đào tạo Địa chất học
 • Ngành đào tạo Khoáng vật học và địa hóa học
 • Ngành đào tạo Khai thác mỏ
 • Ngành đào tạo Kỹ thuật tuyển khoáng
 • Ngành Kỹ thuật điện
 • Ngành đào tạo Kỹ thuật điều khiển và tự động hóa
 • Ngành đào tạo Kỹ thuật cơ khí động lực
 • Ngành đào tạo Kỹ thuật xây dựng công trình ngầm
 • Ngành đào tạo Kỹ thuật trắc địa - bản đồ
 • Ngành đào tạo Bản đồ viễn thám và hệ thông tin địa lý
 • Ngành đào tạo Kỹ thuật địa vật lý
 • Ngành đào tạo Kỹ thuật dầu khí
 • Ngành đào tạo Kỹ thuật hóa học
 • Ngành đào tạo Quản lý kinh tế

Điều kiện xét tuyển vào Thạc Sĩ Đại Học Mỏ Địa Chất 2017

 • Các thí sinh tốt nghiệp Đại Học đúng chuên ngành 
 • Có ít nhất 2 năm làm việc trong ngành cùng lĩnh vực
 • Hs nộp trực tiếp tại trường

Chỉ tiêu và phương án tuyển sinh của Đại Học Mỏ Địa Chất

Hỗ trợ trực tuyến 24/07

096.152.9898

093.351.9898

ĐĂNG KÝ XÉT TUYỂN TRỰC TUYẾN

Thông tin cá nhân
===

Trình độ hiện tại
===

Thông tin xét tuyển
===

Tuyển sinh 2018