Đề thi Môn Toán giữa kỳ Trường THPT Chuyên Nguyễn Huệ

Đề thi giữa kỳ Trường THPT Chuyên Nguyễn Huệ được Cao đẳng Dược Hà Nội sưu tầm gửi các em tham khảo và rèn luyện tập tành cho tốt! Dưới đây là trọn bồ đề thi của Trường THPT Chuyên Nguyễn Huệ các em xem.

https://docs.google.com/forms/d/1tFUP-G0EercMXjVVBk5sGb5ToYVSjudlX13upxLeojk

Cao đẳng Dược Hà Nội gửi các em Bộ đề thi Trường THPT Chuyên Nguyễn Huệ thời gian làm bài 90 phút!

I.    
Trắc nghiệm khách quan (3 diểm)

Câu 1. Cho hàm số y = –x3 + 3x2 – 3x + 1, mệnh đề nào sau đây là đúng?

  A.  Hàm số luôn luôn nghịch biến;                C.  Hàm số luôn luôn đồng biến

  B.  Hàm số đạt cực đại tại x = 1;                   D.  Hàm số đạt cực tiểu tại x = 1.

Câu 13Đa diện đều loại còn có tên gọi là gì?

A. Tứ diện đều                                                          C. Bát diện đều

B. Lập phương                                                          D. Hộp chữ nhật

 

Đề thi Môn Toán giữa kỳ Trường THPT Chuyên Nguyễn Huệ

Hỗ trợ trực tuyến 24/07

096.152.9898

093.351.9898

ĐĂNG KÝ XÉT TUYỂN TRỰC TUYẾN

Thông tin cá nhân
===

Trình độ hiện tại
===

Thông tin xét tuyển
===

Tuyển sinh 2018