Đề thi thử môn toán trắc nghiệm của trường THPT Xuân Nguyên, Thanh Hóa

Gửi các em trọn bộ đề thi của trường THPT Xuân Nguyên Thanh Hóa có đáp án và file download cho các em có thể down về máy. Vơi đề thi thử trắc nghiệm này các em có thể tham khảo và tự rèn luyện rút ra kinh nghiệm trong quá trình làm đề.

https://docs.google.com/forms/d/1tFUP-G0EercMXjVVBk5sGb5ToYVSjudlX13upxLeojk

Cao đẳng Dược Hà Nội chia sẻ bộ đề thi thử môn toán của trường THPT Xuân Nguyên Thanh Hóa

TRƯỜNG THPT

NGUYỄN XUÂN NGUYÊN

------------------------

Đề có 06 trang

ĐỀ THI THỬ THPT QUỐC GIA NĂM 2017

Môn: TOÁN

Thời gian làm bài: 90 phút 

(không kể thời gian phát đề)

 

Đề thi thử môn toán trắc nghiệm của trường THPT Xuân Nguyên, Thanh Hóa

Đề thi thử môn toán trắc nghiệm của trường THPT Xuân Nguyên, Thanh Hóa

Đề thi thử môn toán trắc nghiệm của trường THPT Xuân Nguyên, Thanh Hóa

Đề thi thử môn toán trắc nghiệm của trường THPT Xuân Nguyên, Thanh Hóa

Đề thi thử môn toán trắc nghiệm của trường THPT Xuân Nguyên, Thanh Hóa

Cao đẳng Dược Hà Nội địa chỉ 290 Tây Sơn gửi các em đáp án đề thi thử môn toán trường Xuân Nguyên Thanh hóa

 

1

C

11

D

21

C

31

A

41

C

2

D

12

D

22

A

32

B

42

C

3

C

13

A

23

B

33

A

43

A

4

C

14

D

24

C

34

B

44

D

5

B

15

D

25

D

35

D

45

B

6

B

16

B

26

B

36

D

46

C

7

C

17

D

27

D

37

B

47

C

8

B

18

C

28

A

38

D

48

A

9

A

19

A

29

A

39

C

49

B

10

A

20

D

30

A

40

B

50

A

Hỗ trợ trực tuyến 24/07

096.152.9898

093.351.9898

ĐĂNG KÝ XÉT TUYỂN TRỰC TUYẾN

Thông tin cá nhân
===

Trình độ hiện tại
===

Thông tin xét tuyển
===

Tuyển sinh 2018