Đề thi thử trắc nghiệm Môn toán trường THPT Chuyên Thái Bình năm 2017

Đề thi thử trắc nghiệm Môn toán trường THPT Chuyên Thái Bình năm 2017 được caodangduochanoi.vn sưu tầm và tổng hợp gửi các em tham khảo tập làm và ôn luyện xem khả năng của mình được bao nhiêu điểm trong đề này rồi từ đó định hướng nên học thế nào cho đúng để đạt điểm cao và chuẩn bị cho kỳ thi khốc liệt cho năm 2017

https://docs.google.com/forms/d/1tFUP-G0EercMXjVVBk5sGb5ToYVSjudlX13upxLeojk

Trường Cao đẳng Y Dược Hà Nội chia sẻ bộ đề thi thử trắc nghiệm Môn Toán trường THPT Chuyên Thái Bình lần 1

Đề thi thử trắc nghiệm Môn toán trường THPT Chuyên Thái Bình năm 2017

Đề thi thử trắc nghiệm Môn toán trường THPT Chuyên Thái Bình năm 2017

Đề thi thử trắc nghiệm Môn toán trường THPT Chuyên Thái Bình năm 2017

Đề thi thử trắc nghiệm Môn toán trường THPT Chuyên Thái Bình năm 2017

Đề thi thử trắc nghiệm Môn toán trường THPT Chuyên Thái Bình năm 2017

Đề thi thử trắc nghiệm Môn toán trường THPT Chuyên Thái Bình năm 2017

Cao đẳng Dược Hà Nội gửi các em đáp án bộ đề thi thử Môn Toán của trường THPT chuyên Thái Bình

1

D

11

D

21

D

31

B

41

B

2

B

12

B

22

B

32

C

42

A

3

B

13

D

23

A

33

D

43

B

4

D

14

D

24

A

34

B

44

D

5

D

15

C

25

C

35

A

45

A

6

C

16

C

26

D

36

A

46

D

7

B

17

D

27

D

37

D

47

A

8

B

18

B

28

D

38

A

48

B

9

C

19

A

29

A

39

B

49

C

10

A

20

B

30

C

40

D

50

A

 

Hỗ trợ trực tuyến 24/07

096.152.9898

093.351.9898

ĐĂNG KÝ XÉT TUYỂN TRỰC TUYẾN

Thông tin cá nhân
===

Trình độ hiện tại
===

Thông tin xét tuyển
===

Tuyển sinh 2018