Full ebook tài liệu công phá đề thi bằng máy tính CASIO 2017

Full ebook tài liệu công phá đề thi bằng máy tính CASIO 2017 có file download cho các em, năm nay là năm đầu tiên bộ giáo dục và đào tạo đưa ra phương án thi tốt nghiệp THPT với tất cả các môn đề thi trắc nghiệm ngoài trừ môn văn là tự luận trong đó gồm 5 bài thi tổng hợp bao gồm Toán, Ngữ văn, Ngoại ngữ, Khoa học tự nhiên (Vật lý, Hóa học, Sinh học) và Khoa học xã hội (Lịch sử, Địa lý, Giáo dục công dân), chính vi vậy việc làm bài thi nhanh và chính xác là điều rất quan trong

https://docs.google.com/forms/d/1tFUP-G0EercMXjVVBk5sGb5ToYVSjudlX13upxLeojk
Trừ Ngữ văn thi tự luận, làm trên giấy do giáo viên chấm, 4 bài còn lại theo hình thức trắc nghiệm chấm trên máy. Mỗi thí sinh cùng phòng có mã đề thi riêng, làm bài trên phiếu trả lời trắc nghiệm. Đề các bài thi Khoa học tự nhiên, Khoa học xã hội có 60 câu hỏi trắc nghiệm với 4 lựa chọn và chỉ một phương án đúng. Bài thi Toán có 50 câu hỏi trắc nghiệm; bài thi Ngoại ngữ có 40 câu.

Năm 2017 nội dung đề thi sẽ chủ yếu trong chương trình lớp 12. Năm 2018, nội dung đề thi nằm trong chương trình lớp 11 và lớp 12; từ năm 2019 trở đi nằm trong chương trình 3 năm THPT.

Trường Cao đẳng Dược chia sẻ các bạn đọc quyển sách ebook giải nhanh bằng máy tính CasioDowload Full file: Tại đây

Hỗ trợ trực tuyến 24/07

096.152.9898

093.351.9898

ĐĂNG KÝ XÉT TUYỂN TRỰC TUYẾN

Thông tin cá nhân
===

Trình độ hiện tại
===

Thông tin xét tuyển
===

Tuyển sinh 2018