Phương án và chỉ tiêu tuyển sinh vào Đại Học Kinh tế TPHCM 2017

Trong năm 2017 Trường ĐH Kinh tế TPHCM đã thông báo 16-1 sẽ tuyển sinh thêm 3 chuyên Ngành bao gồm (thương mại điện tử,quản trị bệnh viện,quản trị khởi nghiệp) và tổ hợp môn xét tuyển mới. Năm 2017 chỉ tiêu tuyển sinh vào trường là 5.000 chỉ tiêu cho hệ ĐH chính quy.

https://docs.google.com/forms/d/1tFUP-G0EercMXjVVBk5sGb5ToYVSjudlX13upxLeojk

Trường ĐH Kinh tế TPHCM có 4 chuyên ngành đào tạo có mức học phí bằng 50% mức học phí chung bao gồm: Ngành kinh tế nông nghiệp, Ngành  kinh tế chính trị, Ngành  toán tài chính, Ngành  thống kê kinh doanh. Trường tuyển sinh xét tuyển dựa vào điểm thi tốt nghiệp THPT theo tổ hợp môn/ tổ hợp bài thi.

Dưới đây là thông tin chi tiết về chỉ tiêu xét tuyển vào từng Ngành của trường ĐH kinh tế TPHCM

Nhóm

 

Ngành, chuyên ngành [chỉ tiêu]

Tổ hợp môn/bài thi xét tuyển

1

Gồm các chuyên ngành: [4.400]

  • Kinh tế kế hoạch và đầu tư, Quản lý nguồn nhân lực, Thẩm định giá, Bất động sản thuộc ngành Kinh tế
  • Quản trị, Quản trị chất lượng, Quản trị khởi nghiệp thuộc ngành Quản trị kinh doanh
  • Ngành Marketing
  • Kinh doanh quốc tế, Ngoại thương thuộc ngành Kinh doanh quốc tế
  • Kinh doanh thương mại
  • Quản trị lữ hành, Quản trị khách sạn, Quản trị du thuyền thuộc ngành Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành
  • Tài chính công, Thuế, Tài chính, Tài chính quốc tế, Quản trị rủi ro tài chính và Bảo hiểm, Đầu tư tài chính, Ngân hàng, Thị trường tài chính thuộc ngành Tài chính – Ngân hàng
  • Kế toán công, Kế toán doanh nghiệp, Kiểm toán thuộc ngành Kế toán

Toán, Vật lý, Hóa học

Toán, Vật lý, tiếng Anh

Toán, Ngữ văn, tiếng Anh

Toán, tiếng Anh, Khoa học tự nhiên

2

Gồm 01 chuyên ngành thuộc ngành Ngôn ngữ Anh

+ Tiếng Anh thương mại [100]

Toán, Ngữ văn, tiếng Anh

Toán, tiếng Anh, Khoa học xã hội

*Môn tiếng Anh hệ số 2

 

3

Gồm 01 chuyên ngành thuộc ngành Luật

+ Luật kinh doanh [100]

Toán, Vật lý, Hóa học

Toán, Vật lý, tiếng Anh

Toán, Ngữ văn, tiếng Anh

Toán, tiếng Anh, Khoa học xã hội

4

Gồm 03 chuyên ngành thuộc ngành Kinh tế:

+ Kinh tế học ứng dụng [50]

+ Kinh tế nông nghiệp [50]

+ Kinh tế chính trị [50]

* Học phí chuyên ngành Kinh tế nông nghiệp, Kinh tế chính trị mức thu bằng 50% mức học phí chung

 

Toán, Vật lý, Hóa học

Toán, Vật lý, tiếng Anh

Toán, Ngữ văn, tiếng Anh

Toán, tiếng Anh, Khoa học xã hội

 

5

 

Quản trị bệnh viện thuộc ngành Quản trị kinh doanh [50]

Toán, Vật lý, Hóa học

Toán, Vật lý, tiếng Anh

Toán, Ngữ văn, tiếng Anh

Toán, tiếng Anh, Khoa học tự nhiên

 

6

 

Gồm 04 chuyên ngành thuộc ngành Hệ thống thông tin quản lý:

+ Toán tài chính [50]

+ Thống kê kinh doanh [50]

+ Hệ thống thông tin kinh doanh [50]

+ Thương mại điện tử [50]

* Học phí chuyên ngành Toán tài chính, Thống kê kinh doanh mức thu bằng 50% mức học phí chung

 

Toán, Vật lý, Hóa học

Toán, Vật lý, tiếng Anh

Toán, Ngữ văn, tiếng Anh

Toán, tiếng Anh, Khoa học tự nhiên

*Môn Toán hệ số 2

 

 

Hệ Đại Học Chính quy chương trình tiên tiến của trường ĐH Kinh tế TPHCM

 

STT

 

Ngành/ chuyên ngành

 

Mã ngành

 

1

 

Ngành kinh tế : 7 chuyên ngành

1) Kinh tế học ứng dụng

2) Kinh tế nông nghiệp

3) Kinh tế chính trị

4) Kinh tế kế hoạch và đầu tư

5) Quản lý nguồn nhân lực

6) Thẩm định giá

7) Bất động sản

D310101

 

2

 

Ngành quản trị kinh doanh: 4 chuyên ngành

1) Quản trị

2) Quản trị chất lượng

3) Quản trị khởi nghiệp

4) Quản trị bệnh viện

 

D340101

 

3

 

Ngành marketing : 2 chuyên ngành

1)     Kinh doanh quốc tế

2)     Ngoại thương

D340115

 

4

 

Ngành kinh doanh quốc tế

 

D340120

 

5

 

Ngành kinh doanh thương mại

 

D340121

6

 

Ngành quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành : 3 chuyên ngành

1) Quản trị lữ hành

2) Quản trị khách sạn

3) Quản trị du thuyền

D340103

7

 

Ngành tài chính – ngân hàng : 8 chuyên ngành

1) Tài chính công

2) Thuế

3) Tài chính

4) Tài chính quốc tế

5) Quản trị rủi ro tài chính và Bảo hiểm

6) Đầu tư tài chính

7) Ngân hàng

8) Thị trường tài chính

D340201

8

 

Ngành kế toán : 3 chuyên ngành

 

1) Kế toán công

2) Kế toán doanh nghiệp

3) Kiểm toán

D340301

9

 

Ngành hệ thống thông tin quản lý : 4 chuyên ngành

1) Toán tài chính

2) Thống kê kinh doanh

3) Hệ thống thông tin kinh doanh

4) Thương mại điện tử

D340405

10

 

Ngành luật

 

Luật kinh doanh

 

D380101

11

 

Ngành ngôn ngữ Anh

 

Tiếng Anh thương mại

 

 


Trên là những thông tin của trường ĐH Kinh tế TPHCM những thí sinh nào chưa đủ điểm vào trường và có muốn theo đuổi và đam mê học Ngành Y Dược mà muốn ra Hà Nội học Cao đẳng Dược Hà Nội thì hãy liên hệ nhà trường thông qua website: http://caodangduochanoi.vn

Hỗ trợ trực tuyến 24/07

096.152.9898

093.351.9898

ĐĂNG KÝ XÉT TUYỂN TRỰC TUYẾN

Thông tin cá nhân
===

Trình độ hiện tại
===

Thông tin xét tuyển
===

Tuyển sinh 2018