Quy chế tuyển sinh Cao đẳng Y Dược 2017 theo quy chế mới

Theo thứ trưởng Bùi Văn Ga Các trường Cao đẳng, trung cấp bộ giáo dục sẽ chuyển sang Bộ Lao động TB&XH vì thế mà các trường Cao đẳng Y Dược năm nay có quy chế mới.

https://docs.google.com/forms/d/1tFUP-G0EercMXjVVBk5sGb5ToYVSjudlX13upxLeojk

 Theo thứ trưởng thì mới đây bộ đã chuyển giao tất cả các trường CĐ,TC chuyên nghiệp cho Bộ Lao Động TB&XH quản lý trong đó có hơn 200 trường CĐ và 300 Trường TC được bộ đã bàn giáo cho Bộ Lao Động TB&XH quản lý đối với các khóa từ năm 2016 về trước các em vẫn do bộ giáo dục quản lý và cấp bằng còn từ năm 2017 sẽ do Bộ Lao Động TB&XH quản lý và cấp bằng. Bởi vậy các trường Cao đẳng Dược trong cả nước sẽ do Bộ Lao Động TB&XH quản lý và cấp bằng theo cơ thế của bộ chính thức từ năm 2017.

 Quy chế tuyển sinh Cao đẳng Y Dược 2017 theo quy chế mới


Từ năm 2017 các trường Cao đẳng Y Dược Hà Nội do Bộ Lao Động TB&XH quản lý và theo quy chế mới của bộ và được cấp bằng thuộc cao đẳng nghề nghiệp.

Liên thông Cao đẳng Y Dược đối với các trường thi phương thức tuyển sinh của Bộ Lao Động TB&XH như thế nào?

Đối với việc liên thông các trường Cao đẳng Y Dược lên đại học từ năm 2017 Bộ Lao Động TB&XH sẽ tuyển sinh theo phương án mới đó là theo quyết định của Thủ tướng chính phủ chứ không phải theo quy chế của bộ giáo dục như trước đây.

Dự thảo quy chế mới về việc đào tạo liên thông từ CĐ lên ĐH của Cao đẳng Y Dược trong cả nước sẽ được các cơ quan quản lý giáo dục xây dựng và trình lên Thủ tướng chính phủ và công bố vào năm 2017.

Trong mùa tuyển sinh năm nay, nhiều trường cao đẳng đã tổ chức thi liên thông như trường Cao Đẳng Dược Yersin, Cao Đẳng Y Ninh Bình, trường Cao đẳng Dược TPHCM, Cao Đẳng Dược Hà Nội, Cao Đẳng Y tế Thái Bình... các ngành Điều Dưỡng, Hộ Sinh, Xét Nghiệm, Dược...

Hỗ trợ trực tuyến 24/07

096.152.9898

093.351.9898

ĐĂNG KÝ XÉT TUYỂN TRỰC TUYẾN

Thông tin cá nhân
===

Trình độ hiện tại
===

Thông tin xét tuyển
===

Tuyển sinh 2018