Trọn bồ đề thi Hóa học Full có đáp án bám sát kiến thức đề của bộ đưa ra

Trọn bồ đề thi Hóa học Full có đáp án bám sát kiến thức đề của bộ đưa ra của trường THPT Thành Nhân HCM. Bộ đề có 50 câu hỏi tóm tắt tất cả kiến thức thi THPT ...

https://docs.google.com/forms/d/1tFUP-G0EercMXjVVBk5sGb5ToYVSjudlX13upxLeojk

>> Cao đẳng Dược Hà Nội xét học bạ THPT 2016
>> Điểm chuẩn Cao đẳng Y tế Hà Nội xét tuyển năm 2016
>> Điểm chuẩn Cao đẳng Dược Hà Nội năm 2016
>> Điểm chuẩn xét tuyển Cao đẳng Điều Dưỡng Hà Nội năm 2016
>> Học Cao đẳng Dược Có được Mở nhà Thuốc hay không?
>> Cao đẳng Dược Hà Nội lấy bao nhiêu điểm ?
>> Cao đẳng Dược Hà Nội xét tuyển Online năm 2016
>> Điều kiện xét tuyển Cao đẳng Dược Hà Nội năm 2016
>> Mẫu hồ sơ xét tuyển Cao đẳng Dược Hà Nội năm 2016
>> Học phí ngành Dược là bao nhiêu ?

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TP HCM

TRƯỜNG THPT THÀNH NHÂN

 

ĐỀ THI THỬ THPT QUỐC GIA-LẦN 2 NĂM 2016

MÔN HÓA HỌC  

Thời gian làm bài: 90 phút

 

Mã đề thi 142

Cho biết khối lưng nguyên tử (theo u) của các nguyên t:

H = 1; Li = 7; Be = 9; C = 12; N = 14; O = 16; Na = 23; Mg = 24; Al = 27; P = 31; S = 32; Cl = 35,5; K = 39; Ca = 40; Cr = 52; Fe = 56; Cu = 64; Zn = 65; Br = 80; Rb = 85,5; Ag = 108; I =127; Ba = 137.

Câu 1: Gluxit nào sau đây có phản ứng tráng gương?

A. Tinh bột                   B. Glucozơ                     C. Xenlulozơ                     D. Saccarozơ

Câu 2: Hidro hóa hoàn toàn CH2=CHCHO thì thu được chất nào?

A. CH3CH2CHO           B. CH2=CH-CH2OH          C. CH3CH(OH)CH3            D. CH3CH2CH2-OH

Câu 3: Cho các dung dịch: HCl, NaCl, HNO3 (loãng), CuSO4. Fe không tác dụng được với dung dịch nào?

A. CuSO4                   B. HCl                              C. NaCl                            D. HNO3 (loãng)

Câu 4: Để giảm thiểu nguy hiểm cho người điều khiển phương tiện và người tham gia giao thông, các loại kính chắn gió của ôtô thường được làm bằng thủy tinh hữu cơ. Polime nào sau đây là thành phần chính của thủy tinh hữu cơ

A. Poli etilen                               B. Poli (metyl metacrylat)

C. Poli butadien                          D. Poli (vinylclorua)

Câu 5: Hiện nay khí metan (CH4) được dùng để thay thế một phần cho các nhiên liệu hóa thạch (dầu mỏ, than đá…). Người ta sản xuất khí metan bằng cách nào?

A. Thu metan từ khí bùn ao

B. Cho hơi nước qua than nóng đỏ

C. Phân hủy các chất thải hữu cơ như phân gia súc trong hầm Biogaz

D. lên men ngũ cốc

Câu 6: Tách nước 2-metylbutan-2-ol bằng H2SO4 đặc ở 1700C thu được sản phẩm chính nào?

A. 2-metylbut-1-en        B. 3-metylbut-2-en       C. 2-metylbut-2-en       D. 2-metylbut-3-en

Câu 7: Lấy 6,0 gam anđehit fomic tác dụng với dung dịch AgNO3 trong NH3 dư thì thu được m gam Ag. Giá trị của m là?

A. 21,6 gam                B. 86,4 gam                C. 129,6 gam               D. 43,2 gam

Câu 8: Chất nào sau đây không tham gia phản ứng tráng gương?

A. Andehit axetic       B. Axit fomic                C. Glucozơ                  D. But-1-in

Câu 9: Dung dịch CuSO4 loãng được dùng làm thưốc diệt nấm. Để điều chế 400 gam dung dịch CuSO4 5% thì khối lượng CuSO4.5H2O cần dùng là?

A. 31,25 gam              B. 40,0 gam               C. 32,0 gam                 D. 25,6 gam

Câu 10: Khử hoàn toàn m gam Fe2O3 bằng CO dư ở nhiệt độ cao thu được 1,12 gam Fe. Giá trị m là.

A. 1,6 gam                 B. 0,8 gam                 C. 3,2 gam                  D. 8,0 gam

Câu 11: Lấy 7,8 gam kali tác dụng hoàn toàn với nước thu được V lít khí (đktc). Giá trị của V là

A. 2,24 lít                   B. 1,12 lít                   C. 0,56 lít                   D. 4,48 lít

Câu 12: Chất nào sau đây là chất điện li yếu?

A. HNO3                     B. NaCl                      C. KOH                      D. H2S

Câu 13: Cho các chất: phenol, stiren, benzen, anilin, glixerol. Số chất tác dụng được với dung dịch nước brom ở điều kiện thường là?

A. 6                           B. 4                           C. 5                             D. 3

Câu 14: Trong các kim loại sau đây, kim loại có tính khử mạnh nhất là?

A. Ag                         B. Mg.                       C. Fe.                          D. Cu.

Câu 15: Ancol etylic và phenol đều có phản ứng với

A. CH3COOH             B. Na.                        C. Nước brom.              D. NaOH. 

(Còn tiếp)

Đáp án Môn hóa Thpt quốc gia năm 2016

1. B

11. A

21. A

31. B

41. A

2. D

12. D

22. C

32. A

42. C

3. C

13. D

23. D

33. A

43. C

4. B

14. B

24. A

34. B

44. D

5. C

15. B

25. C

35. B

45. D

6. C

16. B

26. B

36. C

46. A

7. B

17. A

27. C

37. B

47. A

8. D

18. A

28. D

38. D

48. D

9. A

19. D

29. C

39. B

49. C

10. A

20. B

30. C

40. D

50. D

Văn phòng tuyển sinh trường Cao đẳng Y Dược tại Hà Nội

Địa chỉ: Khoa Y Dược trường Cao đẳng Y Khoa Phạm Ngọc Thạch

Phòng 201 nhà C (tầng 2), Số 290–292, Tây Sơn - Quận Đống Đa - Hà Nội (Đối diện Đại học Thủy Lợi)

Điện thoại tư vấn: 096.153.9898 - 093.156.9898

Hỗ trợ trực tuyến 24/07

096.152.9898

093.351.9898

ĐĂNG KÝ XÉT TUYỂN TRỰC TUYẾN

Thông tin cá nhân
===

Trình độ hiện tại
===

Thông tin xét tuyển
===

Tuyển sinh 2018